BREEAM Excellent oplevercertificaat voor nieuwbouw Shimano

Hendriks Bouwbedrijf en Schrijvers Technische Installaties zijn trots op het BREEAM Excellent certificaat voor het hoofdkantoor van Shimano Europe in Eindhoven. De nieuwbouw was een integraal project van de dochtermaatschappijen van Hendriks Bouw en Ontwikkeling.

Recent ontving Marc van Rooij, president van Shimano Europe, het BREEAM Excellent oplevercertificaat voor het begin 2016 opgeleverde kantoor.

Hendriks Bouw en Ontwikkeling heeft omgevingsmanagement, veiligheid en duurzaamheid hoog in het vaandel staan en werkt daarom volgens de Bewuste Bouwers gedragscode dat in BREEAM gewaardeerd wordt. Zo is er tijdens de bouw uitvoerig aandacht besteed aan onder andere afvalscheiding en het milieu. Zijn er doelstellingen gemaakt om CO2 uitstoot voortkomend uit de bouwactiviteiten te reduceren. Deze activiteiten werden gemonitord en gerapporteerd. Tevens is tijdens de bouw rekening gehouden met de aanwezige planten en dieren. En na de bouw zijn er verschillende voorzieningen gerealiseerd die onderkomen bieden aan beschermde diersoorten.

Shimano HQ Europe

Het gebouw wordt verwarmd door een warmtepomp die is aangesloten op de bestaande collectieve wko bron onder de High Tech Campus. Er is daarnaast nog een luchtwarmtepomp geplaatst om de pieklasten op te vangen. Hierdoor is er geen gasaansluiting nodig en wordt dankzij de vele zonnepanelen de warmtevraag duurzaam ingevuld. Om de 10 douches te kunnen voorzien van warm water zijn zonnecollectoren geplaatst en een elektrische boiler voor de dagen zonder zon.