“De cultuur van wederzijds wantrouwen in de bouw doorbreken!”

Pal naast het Centraal Station Utrecht, boven op de Uithoflijn, realiseert het nieuwe bedrijf Bouw21 een zogeheten Microcity, Het Platform geheten. Schrijvers Technische Installaties verzorgt hierbij de elektrische installaties. Dit nieuwe concept, op een postzegellocatie op één van de drukste bouwknooppunten van Nederland wordt geleid door Jan Hillen. Zijn streven is om betere samenwerking met alle bouwpartners nu eens echt vorm te geven. Wij interviewden Jan over zijn visie en missie.

Met meer plezier werken in het mooiste vak dat er is!

Mijn hele werkzame leven heb ik aan de realisatie van bouwprojecten gewerkt. Enkele jaren geleden heb ik het besluit genomen om het nu echt helemaal anders te gaan doen. Het plezier in werken aan het realiseren van projecten moet weer voorop staan en dat kan alleen samen met opdrachtgevers, partners en alle stakeholders. Het is wellicht een open deur, maar nog steeds werken in de praktijk opdrachtgevers, aannemers, leveranciers en onderaannemers samen met tegengestelde belangen met alle gevolgen van dien tot en met juridische confrontaties aan toe. Daar wil ik mijn energie en kennis niet meer aan verliezen. Met Bouw 21 streven we erna om samen met alle ketenpartners weer met plezier te kunnen werken in één van de mooiste vakgebieden!

Jan Hillen

Cultuur van wederzijds wantrouwen doorbreken

Voor opdrachtgevers is deze nieuwe aanpak een verademing in vergelijking met de werkwijze zoals nu veelvuldig wordt ervaren bij het samen werken met bouwbedrijven. Vaak worden die bouwbedrijven ervaren als arrogant, moeilijk en lastig om mee te werken. In mijn optiek komt dat vooral doordat binnen de huidige werkwijze, op het financiële aspect, tegengestelde belangen gecreëerd worden. Bij de start van de realisatie is er een primaire focus op de laagste bouwprijs en het verschuiven van risico’s naar andere “partners”. Dit is onderdeel van de bouwcultuur zoals we die al zo lang gewend zijn. Dat uiteindelijk de risicodrager zich probeert in te dekken, niet meer transparant is en vervolgens het proces naar zijn hand probeert te zetten, is heel begrijpelijk. Wantrouwen is dan het gevolg.
Die cultuur doorbreken is hetgeen wij nastreven.

Gezamenlijke belangen

In onze aanpak stellen we gezamenlijk met de opdrachtgever en een externe kostendeskundige een begroting vast, waarbij risico’s benoemd worden. Het is dan in ieders belang om de risico’s eruit te halen of zoveel mogelijk te verminderen. Dit streven blijft gedurende het gehele bouwproces aanwezig. Ieder heeft daarbij zijn taak, met als uitgangspunt dat we geen dingen dubbel doen en informatie voor iedereen op dezelfde manier inzichtelijk hebben. Feitelijk werken we dan vanuit één projectorganisatie met op alle beheersaspecten een gezamenlijk belang.
Bouw 21 krijgt zijn Algemene Kosten vergoed, echter is het percentage, gezien deze vorm van samenwerking, aanzienlijk lager dan gebruikelijk bij bouwbedrijven. Daarnaast werken we voor een vooraf afgesproken positief resultaat, maar uiteraard indien onze opdrachtgever ook zijn resultaat behaalt.

Het Platform Utrecht
De opdrachtgever van Het Platform is al zo enthousiast dat we gestart zijn met het vervolgproject.

Bouw21.nu

Ons bedrijf Bouw 21 is georganiseerd als een netwerkorganisatie. Wij hebben alleen de kernfuncties in huis die nodig zijn om de primaire klantvraag direct te kunnen bedienen. Onze focus ligt op een 100% toegevoegde waarde van al onze activiteiten aan het project. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat onze Algemene Kosten de helft zijn van de grote bouwconcerns!

Jan Hillen

Op een rijdende TGV gestapt

Het Platform is ons eerste project en daarbij zijn we op een rijdende TGV-trein gestapt, omdat de oorspronkelijke bouwer van het project werd gehaald terwijl het al in uitvoering was. Bovendien bouwen we hier binnenstedelijk, in hartje Utrecht, bovenop de Uithoflijn. Al met al is dit een van de meest uitdagende projecten momenteel in Nederland!

Microcity

Onze opdrachtgever, ABC Planontwikkeling heeft de ontwikkelselectie gewonnen met de insteek van een Microcity, waarbij een tafelconstructie, het platform, is geïntegreerd. De naam Platform verwijst ook naar de dikke betonvloer, die bovenop de terminal van de Uithoflijn ligt. De Microcity is bedoeld voor mensen die binnenstedelijk willen wonen, met alle voorzieningen binnen handbereik. Het project bestaat uit twee commerciële lagen bovenop de ‘tafel’, met daarbovenop 201 appartementen van ca. 50 m2.

Jan Hillen

Schrijvers Technische Installaties

Mijn eerste gesprekken met Schrijvers gaven een positief gevoel. De nieuwe aanpak is voor Schrijvers ook nieuw maar jullie zijn daarin groeiende. In het begin was er wat moeite om het project inhoudelijk te doorgronden. Onze insteek is om met partners verder te werken, samen te leren en te verbeteren dus het streven is om ook een volgend traject weer met Schrijvers te werken. Op dezelfde manier dus zonder eerst een uitgebreide selectie te houden. De droom is om op termijn de installateurs, en eigenlijk alle partners, in te laten stappen in een gezamenlijke VOF. We onderzoeken nog of dat nu al haalbaar is, maar het zou een mooie vervolgstap zijn.