Grensverleggend project

Op de campus van Wageningen Universiteit staat een bijzonder gebouw: Plus Ultra. Letterlijk betekent dit: ‘Steeds Verder’. Niet gek, want hier vindt open innovatie op allerlei gebieden plaats. Maar ook bouwkundig zijn hier topprestaties geleverd. In opdracht van Kadans Science Partner verzorgden wij de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties.

Plus Ultra (7500 m2) is een broedplaats voor kennisintensieve bedrijven en instellingen. Wie om zich heen kijkt, ziet de meest uiteenlopende ruimten: van laboratoria en pilot plants tot kantoren en presentatieruimten. Ontmoeting, samenwerking en synergie staan hier centraal.

Zo’n veelzijdig gebouw – inmiddels voorzien van het BREEAM Excellent-label – vroeg om een bijzondere aanpak. Kadans Vastgoed, specialist op dit gebied, tekende hiervoor.

Flexibel gebouw

“Het is een gebouw dat in vele opzichten bijzonder is”, aldus Chiel van Dijen, namens Kadans nauw betrokken bij het project. “Het meest in het oog springend is de enorme flexibiliteit. Het gebouw is zo ontworpen en gebouwd dat het voortdurend met de gebruikers kan meebewegen.”

Hoge eisen

Van Dijen: “Flexibele kantoor- en laboratoriumgebouwen op science parks stellen nu eenmaal hoge eisen aan een gebouw, ook op het gebied van installaties en software. Je zou eens op het dak moeten kijken; het was een enorme puzzel om al die installaties daar ingepast te krijgen, naast de 200 zonnepanelen die het dak al telt.”

Ketensamenwerking

Van ontwerp tot realisatie: dit gebouw is het resultaat van ambitie en daadkracht, aldus Van Dijen. “De planning was erg krap. Samenwerking in het ontwerpproces was dus erg belangrijk. Verder was het een kwestie van gewoon beginnen, maar wel in nauwe samenwerking met elkaar. Want gedurende het ontwerptraject moesten er nog tal van keuzes gemaakt worden.”

Communicatie was dan ook cruciaal bij dit project. “Zonder goede communicatie was dit nooit gelukt”, aldus Van Dijen. “Gelukkig was het snel schakelen met de collega’s van Schrijvers Technische Installaties. Zij begrijpen de betekenis van procesoptimalisatie en ketensamenwerking wel. Met daarbij natuurlijk het grote voordeel dat ze álle installaties verzorgen.”

Flexibele aanpak

“Bovendien zijn ze erg flexibel”, vervolgt Van Dijen. “Zowel qua aanpak als in de samenwerking. Mede daardoor hebben we dit resultaat neer kunnen zetten.”