Hendriks Bouw en Ontwikkeling krijgt vergunning ACM voor warmteleverantie

Hendriks Bouw en Ontwikkeling mag zich sinds kort ook warmteleverancier noemen. Met de vergunning voor warmtelevering, die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is verstrekt aan GasloOss Sibelius B.V., mogen wij namelijk warmte leveren aan de bewoners van ons nieuwbouwproject op het Componistenkwartier in Oss, en aan eventuele andere geïnteresseerden. Hiermee voegen wij een nieuwe discipline toe aan ons dienstenpakket.

Vergunning van de Autoriteit Consument en Markt

Schrijvers Technische Installaties, dochterbedrijf van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, richtte GasloOss Sibelius B.V. op voor de exploitatie en het beheer van de wko-installatie. Directeur Michael Kuylaars: “Ik vind het heel gaaf dat we als bouw- en installatiebedrijf ook warmte gaan leveren aan de bewoners. Hier ging een proces aan vooraf waarbij de onafhankelijke toezichthouder ACM heel kritisch heeft gekeken naar ons businessmodel en de onderliggende onderbouwing. Dat we deze vergunning hebben gekregen betekent dat we aantoonbaar beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten om warmte aan consumenten te mogen leveren.”

Energie leveren aan particulieren

“Al met al heeft dit proces ongeveer een half jaar geduurd. Nadat we hadden besloten om deze gasloze wijk te voorzien van een wko-installatie, verdiepten we ons in de exploitatie en het beheer van de WKO, en het bijbehorende businessmodel. Toen bleek al snel dat we, omdat we zelf energie gingen verkopen aan particulieren, we onder de warmtewet vielen. De Warmtewet stelt dat je als energieleverend bedrijf een vergunning moet hebben, en die wordt door de ACM verstrekt.”

ACM beschermt consumenten door leveranciers te toetsen

“De ACM garandeert de bescherming van consumenten door energieleveranciers te toetsen. En of het nu Eneco is of een nieuwe toetreder zoals wijzelf; je moet aan de strenge eisen voldoen voordat je een vergunning krijgt om warmteleverancier te worden. Het is ook volkomen terecht dat de ACM kritisch meekijkt, vanuit haar rol om de continuïteit te garanderen van de energielevering aan bewoners.”

In gesprek met de ACM

“Omdat dit voor ons installatiebedrijf nieuw was, zijn we in gesprek gegaan met de ACM om te kijken waaraan wij moesten voldoen. Daarbij hebben wij een businesscase opgesteld, inclusief klachtenafhandeling, reactietijd bij financiële afhandeling, inzichtelijkheid van termijnrekeningen, organisatie van de bemetering, etc Ook maakten we inzichtelijk wat we de bewoners in rekening gaan brengen, volgens het ‘niet-meer-dan-anders’ principe, dus gekoppeld aan (vooralsnog) de gasprijs. En we hebben ons exploitatiemodel overlegd, met de verwachtte kosten, opbrengsten en marges.”

Onderscheidend in de markt

“Dit was een heel interessant proces en uiteindelijk hebben we het voor elkaar dat we, als een middelgroot bedrijf, onszelf energieleverancier mogen noemen. Ik denk dat wij ons hier als bouw- en installatiebedrijf echt mee onderscheiden in de markt, want ik zie niet veel collega’s die ook energieleverancier zijn.”