Integraal Kind Centrum Beneden-Leeuwen opgeleverd

Op 21 maart 2019 is het IKC Beneden-Leeuwen overgedragen naar de nieuwe bewoners, te weten het SPOM en het PaxChristiCollege.
Vanaf nu wordt hier onderwijs gegeven aan kinderen van 0 tot 14 jaar. Dit is uniek voor Nederland.

IKC Beneden-Leeuwen