Integratie Hendriks Installatietechniek en Schrijvers Elektrotechniek

Enkele jaren geleden heeft Hendriks Bouw en Ontwikkeling de keuze gemaakt om als integrale dienstverlener verder te gaan.

Het denken in termen van de levenscyclus van een gebouw wordt meer en meer van belang. Deze trend zagen wij al een aantal jaren geleden aankomen. Met het oog op total cost of ownership hebben wij onze dienstverlening zo ingericht dat wij van toegevoegde waarde kunnen zijn in de totale ontwerp-, ontwikkel-, realisatie- en beheerfase van vastgoed.

Sterke groei installaties

De sterke groei van de installaties in de gebouwde omgeving heeft ons hiertoe gebracht. In onze visie 2022 is zichtbaar dat de installatietak in de toekomst steeds meer het fundament van Hendriks Bouw en Ontwikkeling wordt. “Dan is er geen sprake meer van onderaannemer of nevenaannemer, maar wordt zij wellicht hoofdaannemer. De laatste jaren zie je de omzet van het installatiewerk binnen de aanneemsom groeien van ca. 15 % in 2012 naar ongeveer 30 % 2 jaar geleden. Nu bedraagt het installatiewerk in sommige projecten al meer dan 50 % van de bouwkosten.”, aldus Lambèr Hendriks.

Relatie tot de markt

De opdrachtgever wordt veeleisender. Hij zal meer een sturende rol gaan verlangen van de installateur, vanaf het allereerste begin tot de eindoplevering, de nazorg en het onderhoud en beheer. Hij zal ook de verantwoordelijkheid voor het welslagen van deze activiteiten willen leggen bij één opdrachtnemer. De klant wil één loket, één relatie die hij op alles kan aanspreken. Wij kunnen een dergelijke rol waarbij de installateur als hoofdaannemer optreedt zeker invullen.

Blik op de toekomst

Vanzelfsprekend zul je als installateur aan een aantal voorwaarden moeten voldoen wil je de rol van hoofdaannemer kunnen invullen. Wij kiezen er bewust voor om mee te denken met onze opdrachtgever. We hebben kennis van en een visie op de markt van onze opdrachtgevers. Verder beschikken wij over een kwalitatief hoogwaardig netwerk van uiteenlopende disciplines. Wij zijn goed in staat om te coördineren en te communiceren met ons netwerk. En zijn ons bewust van het belang van goed communiceren met de opdrachtgever. Daar werken we al geruime tijd aan via ons VID programma. VID staat voor Verbinden Innovatie en Dialoog.

Omzetgroei

De laatste jaren is de installatietak van Hendriks qua omzet met 60 % gegroeid. Op dit moment realiseren Hendriks Installatietechniek en Schrijvers Elektrotechniek met ca. 85 medewerkers gezamenlijk een omzet van 20 miljoen.

Nieuwe naam, nieuwe uitstraling

Reden genoeg om samen onder één nieuwe naam verder te gaan:
Schrijvers Technische Installaties.
Een nieuwe kleur, nieuwe naam en nieuwe uitstraling. Met de slogan “Schrijvers maakt complexiteit vanzelfsprekend” zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.