Zorg

In de zorgsector wordt ‘huiselijk wonen’ steeds belangrijker. Daar spelen we op in met maatwerk en innovatieve oplossingen. 

De menselijke maat is ons uitgangspunt. Alleen daarmee wordt een ‘huis’ immers een ‘thuis’. Maar dankzij techniek en innovatie kunnen we de kwaliteit van leven aanzienlijk verhogen, bijvoorbeeld op het gebied van domotica.

Zorg en techniek gaan bij ons dus nadrukkelijk hand in hand.