Nieuwbouw Campus aan De Lanen in Rosmalen

Recent heeft BMV samen met Schrijvers Technische Installaties een tender gewonnen betreffende de nieuwbouw van Campus aan De Lanen in Rosmalen.

Het project

De nieuwbouw Campus aan De Lanen wordt gerealiseerd in Rosmalen en omvat circa 4.000 m2. De functies betreffen een basisschool voor 500 leerlingen, een kinderdagopvang, een buitenschoolse opvang en een gymzaal. Het kindcentrum zal onderdeel uitmaken van het centrum van De Groote Wielen. BMV is de bouwkundig aannemer en Schrijvers technische Installaties verzorgt alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Het ontwerp is van Paul de Ruiter Architecten.

Duurzaam gebouw

Campus aan De Lanen wordt flexibel van opzet, onderhoudsarm en schoonmaakvriendelijk in gebruik. Ook wordt er rekening gehouden met de stedenbouwkundige context waarbinnen het gebouw gerealiseerd wordt en de daarbij behorende sociale veiligheids- en privacyaspecten.

Installaties

Bij de Campus De Lanen is Schrijvers verantwoordelijk voor zowel de werktuigbouwkundige als elektrotechnische installaties. Om het gebouw te verwarmen, installeren we een luchtwater warmtepomp. Deze zorgt er voor dat het gebouw verwarmd of gekoeld wordt. Daarnaast ligt het volledige dak vol met PV-panelen die, in combinatie met de warmtepomp, voor een zeer energiezuinig gebouw zorgen.
Door de veelheid aan functies in het gebouw, kunnen we al onze expertise inzetten. We zorgen voor een comfortabel gebouw dat veilig is en passen waar mogelijk innovatieve (slimme) oplossingen toe.

De Lanen Campus Rosmalen

Ligging

De nieuwbouw komt te liggen in het park tussen de te ontwikkelen buurten ‘Tuinenrijk’ en ‘De Vesting’. De bebouwing wordt in het midden van het perceel gesitueerd. Door deze situering ontstaat aan beide zijden ruimte voor speelpleinen en groen. Om de bebouwing heen wordt ruimte ingericht voor bewegen, een moestuin en fietsenstallingen voor kinderen en medewerkers. Er ontstaat een sterke binnen-buiten relatie door de gebouwvolumes in het groen te plaatsen. De houten constructie van de gebouwen en de transparantie maken connectie met de groene omgeving. Met groene gevels kan het landschap en de architectuur in elkaar vervlechten. Het landschap rondom de gebouwen wordt glooiend waardoor er een directe verbinding op de eerste verdieping met de buitenruimte ontstaat.

Planning

De oplevering staat gepland voor eind 2021.