Lean

‘Lean’ werken is al enkele jaren een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. We kijken continu waar en hoe we werkprocessen kunnen verbeteren en verspillingen kunnen terugdringen.

De kwaliteitscirkel van Deming is daarbij leidend. Via het Plan-Do- Check-Act- principe werken we permanent en gestructureerd aan het verbeteren van onze werkprocessen. Dat doen we actief en compleet: we starten met het beschrijven van een probleem en werken gericht toe naar een oplossing (en natuurlijk de implementatie en borging daarvan).

Al onze medewerkers zijn hierbij betrokken: van kantoor tot bouwplaats. En waar mogelijk werken we hierbij samen met onze partners en opdrachtgevers. Gezamenlijk maken we betere afwegingen en komen we tot de best passende verbeteringen.