Total Cost of Ownership

De levenscyclus van vastgoed is al vele jaren het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze is zo ingericht dat we in elke fase van het traject toegevoegde waarde kunnen bieden.

Uiteraard bieden we onze diensten aan in elke stap van het traditionele proces: de ontwerp-, de ontwikkel-, de realisatie- en de beheerfase. Maar nog veel liever leveren we ‘integrale waardecreatie’: een aanpak waarbij u van de optelsom van deze afzonderlijke stappen profiteert.

Dat is onze basis voor het creëren van een zo laag mogelijke Total Cost of Ownership. We ondersteunen u daarbij volledig: van het benoemen van uitgangspuntennotities en het opstellen van ambitiedocumenten tot het formuleren van programma’s van eisen en het vertalen van deze documenten naar een volgende fase.

Theo Hofmans

Hoofd voorbereiding