Nijmegen
242 sociale huurwoningen

Kolping – Nijmegen

Herstructurering Kolpingbuurt

De Kolpingbuurt in Nijmegen wordt vernieuwd, terwijl ziel en zaligheid aanwezig blijven. Grootschalige nieuwbouw en renovatie van de 242 sociale huurwoningen vormen het sluitstuk van een lange periode aan verbetering van de leefbaarheid in deze volksbuurt.

Kolping

Het uitgangspunt is: bouwen voor de bewoners en mét de bewoners. Er worden 127 woningen gerenoveerd, 115 woningen gesloopt en daar komen 99 nieuwe woningen voor terug. Zo komt er meer ruimte in de Kolping, maar blijft de uitstraling behouden. We willen dat de mensen die er nu wonen er ook na de herstructurering kunnen blijven wonen, als ze dat willen.

De 127 renovatiewoningen worden niet alleen opgeknapt, ze krijgen ook meer comfort. Ze worden veiliger en energiezuiniger. Door betere isolatie en zonnepanelen kunnen bewoners besparen op hun energielasten.

Referentie

Foto's