Geldermalsen
32 PG wooneenheden

Nieuwbouw WZC Geldermalsen

In samenwerking met bouwbedrijf De Vree en Sliepen B.V., zorgaanbieder STMR en KleurrijkWonen realiseert Schrijvers Technische Installaties een herontwikkelingsopgave in Geldermalsen. De locatie Koningsweg 22 ligt in de Emmawijk in Geldermalsen, een woonbuurt ten zuidoosten van het centrum. De gemeente wil hier met een aantal partners, waaronder KleurrijkWonen en STMR, een woonservicegebied realiseren.

De initiatiefnemers willen er een kleinschalige woonvoorziening voor dementerenden realiseren, bestaande uit vier groepswoningen met elk acht wooneenheden en een gemeenschappelijke woonkamer. Tevens komt er een kantoorruimte met werk- en overlegruimten voor het personeel. Dit kantoor wordt tevens gebruikt als wijksteunpunt.

De programmering kent de volgende woningtypen en functies:

 • 32 eenheden kleinschalig groepswonen
 • 1 kantoor ruimte met 3 werk- en overlegkamers voor personeel en het wijksteunpunt.

Alle wooneenheden worden aangeboden aan cliënten met psychogeriatrische problematiek (dementie) en bevinden zich in het sociale segment. De woonvorm is gericht op mensen met een vergevorderde vorm van dementie, die als gevolg hiervan niet meer zelfstandig kunnen wonen en waarbij het voor mantelzorgers en professionele zorgverleners niet meer haalbaar is om de mensen thuis te blijven verzorgen. De bewoners hebben een indicatie voor verblijf met behandeling, voornamelijk ZZP categorie 5 en daarnaast ook 4 en 7. Ze hebben 24 uur per dag behoefte aan zorg en toezicht. De woonvorm moet geschikt zijn voor mensen met een BOPZ verklaring, voor vrijheid beperkende maatregelen.

De aanbieding en uitvoering gebeurt op basis van de UAV-gc waarbij de uitvoerende partijen op basis van een, door de opdrachtgever opgesteld pve, het plan ontwikkelt, uitwerkt en bouwt vanaf 0 tot en met oplevering. De aanbiedende partijen zijn met een UAV-gc constructie ook ontwerpverantwoordelijk. Het project wordt uitgevoerd volgens BIM systematiek waarbij ook invulling is gegeven aan de onderhouds- en beheerfase.

De werktuigbouwkundige installaties kenmerken zich door haar duurzame karakter. Elke keuze is gemaakt op basis van Life Cycle Costs (LCC). Daarnaast is er, gericht op de toekomst, gekozen voor een all-electric installatie wat wil zeggen dat het gebouw geen gasaansluiting meer krijgt.

 • Opdrachtgever
  Bouwbedrijf De Vree en Sliepen B.V.
 • Uitvoering
  Werktuigbouwkundige werkzaamheden
 • Architect
  Visser en Bouwman bv
 • Adviseur installaties
  Schrijvers Technische Installaties B.V.
 • Bouwkosten W
  € 780.780
 • Wijze van verwerving
  Bouwconsortium
 • Jaar van oplevering
  2017
 • Bouwtijd
  8 maanden

Foto's