Soft skills en de techniek kunnen niet zonder elkaar

Technisch inhoudelijk hebben onze concullega’s over het algemeen dezelfde competenties als wij, aldus Arno de Bruin, hoofd Service & Onderhoud binnen Schrijvers Technische Installaties. Waar je als bedrijf onderscheidend in kunt zijn is de soft skills. Hoe ga je om met een klant? Waar kun je communicatief gezien meerwaarde genereren? Het gaat om de juiste klik. Ik ben er van overtuigd dat een organisatie die op alle fronten klantvriendelijk en begrijpelijk communiceert het verschil gaat maken.  Dit houdt in: alles  bekijken vanuit het oogpunt van de klant én een bijdrage leveren aan de behoefte van de klant.

Specialistische kennis uitbesteden of zelf opbouwen

Er is geen duidelijke algemene marktbeweging te beschrijven. De beweging is sterk afhankelijk geworden van de risico’s. Klanten waarbij het bedrijfs- of productieproces verstoord wordt door uitval van de gebouw gebonden installaties zullen eerder geneigd zijn om de kennis zelf op te bouwen. Een goede partner kan echter uitkomst bieden waardoor de klant zich volledig kan focussen op het bedrijfs- of productieproces. Ook hier geldt weer dat het kijken vanuit het oogpunt van de klant centraal staat en daarmee het leveren van een bijdrage aan de behoefte van de klant.

Assetmanagement

Door gewijzigde wetgeving op het gebied van duurzaamheid wordt assetmanagement belangrijker. Assetmanagement richt zich specifiek op de behoefte van de klant. Draagt zorg voor een risico-inventarisatie. Met andere woorden bekijkt welke systemen – bijv. klimaatsystemen in ziekenhuizen of laboratoria – vergroten de kans op verstoring van het productieproces. Assetmanagement is een kans in een groeiende markt. Sterker nog assetmanagement wordt verplicht in de toekomst. De wetgever zal de verplichting bij de eigenaar neerleggen.

EPR Nijmegen

Rutte III

Het nieuwe kabinet zet in op een verhoging van de energiebelasting. Gebruik en vervuiling worden extra belast. De gasvoorziening verdwijnt in de nabije toekomst. Nul-op-de-meter wordt dan interessant. Zeker als het onderhoud van de lokale installaties goed wordt verzorgd. Ik zie de subsidieprojecten rondom zonnepanelen voorlopig ook nog wel even blijven bestaan. Dit stimuleert het opwekken van elektriciteit om zelfvoorzienend te zijn. Een andere optie is om op grote schaal alternatieve energie op te wekken. Dit kan door de huidige centrales te vervangen door centrales die alternatieven inzetten. Bedrijven en particulieren zullen zich meer en meer gaan afvragen hoe zij het CO2 verbruik van hun bestaande vastgoed c.q. woning kunnen verlagen.

Breder opleiden een must

De laatste 10 jaar zie je het belang van het integraal aanvliegen van grote projecten. Dit vergroot de doelmatigheid en biedt meer mogelijkheden op een duurzame uitvoering. Het in huis hebben van technici die zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig onderlegd zijn, is daarbij een grote pré. De opleidingsinstituten zijn er echter nog niet klaar voor. Reden waarom wij onze eigen medewerkers zelf opleiden zodat zij over beide vaardigheden beschikken via persoonlijke ontwikkelingsplannen. Daarnaast werken wij mee aan het oprichten van een leer-expertisecentrum voor integraal bouwmanagement op hbo-niveau in Oss. Het expertisecentrum moet gaan voorzien in een behoefte in de bouwwereld om bij de eerste schetsen voor een bouwproject al veel disciplines bij elkaar te brengen.

Wie maakt het verschil?

Partijen die de behoefte van de klant centraal stellen. Die samen met de klant een project oppakken. Die een vertrouwensrelatie weten op te bouwen. Die de klant aan de voorkant adviseren over de diverse faseringen bij nieuwbouw, exploitatie of renovatie. Die proactief naar de klant acteren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en wet- en regelgeving. Kortom: “die alles bekijken vanuit het oogpunt van de klant en die een duidelijke bijdrage leveren aan zijn of haar behoefte”.

Meer weten?

Wilt u meer weten of onze visie, of wilt u vrijblijvend kijken hoe wij u kunnen ontzorgen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

 

Arno de Bruin
06 57486504