Terugblik op 2016

Recent zijn de jaarcijfers gepubliceerd van Hendriks Bouw en Ontwikkeling, waarvan Schrijvers Technische Installaties integraal onderdeel uitmaakt. Als Schrijvers realiseerden we een activiteitenniveau van 19 miljoen, waar we tevreden en met trots op terugkijken. Want we hebben een aantal mooie projecten mogen uitvoeren voor externe opdrachtgevers en we hebben samen met onze zusterbedrijven aan integrale projecten gewerkt, zoals Shimano, PlusUltra en de Nul op de Meterwoning in Oss.

Met het oog op de toekomst heeft Lambèr Hendriks zijn visie op de toekomst van de bouwsector beschreven in een blog, net als zijn ambitie om met ons bouw- en installatieconcern tot de innovatieve koplopers in Nederland te horen bij het eeuwfeest in 2022. Voor het bedrijf en voor ons allemaal is dat een bijzonder inspirerende doelstelling waar we met Schrijvers Technisch Installaties actief aan gaan bijdragen.

Veranderende rol

Met Schrijvers richten wij ons meer en meer op een rol waarin wij als hoofdaannemer kunnen opereren. Wij zien namelijk steeds vaker dat de rol van installateurs in het totale proces verandert. Gedreven door bijvoorbeeld de toenemende duurzaamheidseisen krijgen installateurs steeds meer een sturende rol vanaf het allereerste begin tot de eindoplevering, de nazorg en het onderhoud en beheer. Wij ontwikkelen onze organisatie en onze competenties daarom bewust op die nieuwe rol waarin wij steeds meer waarde kunnen creëren voor onze opdrachtgevers.

Transformatie vanuit klantwaarde

Vanuit het streven naar klantwaarde gaan wij de komende jaren flinke stappen zetten, zo gaan we met onze zusterbedrijven een eigen BIM-engineering afdeling bouwen en we gaan onze processen steeds verder digitaliseren. Wij willen een leidende rol gaan spelen in het toepassen van data en ICT in de gebouwde omgeving. Daarbij gaan we investeren in het meten en verzamelen van gebouwgebonden data, zodat gebouwbeheer veel effectiever en efficiënter kan plaatsvinden. De komende jaren willen we als Schrijvers Technische Installaties dus voorop gaan lopen in de vele vernieuwingen en veranderingen die in de bouwsector plaatsvinden.

Samen met onze zusterbedrijven hebben we immers de ambitie om in 2022 het meest innovatieve bouw- en installatiebedrijf van Nederland te zijn! We zoeken hierbij actief de samenwerking met stakeholders en partners op, want bij Schrijvers geloven we in de kracht van samen en in de energie en synergie die daarbij vrijkomen. Die samenwerkingen kunnen zowel met branche- en sectorgenoten zijn, maar ook met branchevreemde innovators, start-ups en zeker ook met opdrachtgevers. Wij zijn geïnteresseerd in innovaties die een verbetering voor onze opdrachtgevers en voor de eindgebruikers kunnen opleveren. Want dat is onze drijfveer en onze diepste ambitie: wij willen eraan bijdragen dat mensen gezond en comfortabel kunnen wonen, werken en leven. Met een minimale belasting voor het milieu en de natuurlijke energiebronnen.

Deelt u deze ambitie en heeft u ideeën om samen die ambitie te realiseren? Dan wil ik graag daarover met u van gedachten wisselen.
Neem gerust contact met mij op: Michael Kuylaars: mkuylaars@sti-oss.nl, 06-82787168